Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Vedzeb megobargogonas daojaxebis miznit

Vedzeb megobargogonas daojaxebis miznit

maisi 07, 2021
GEO1400180
Var 170/70/34 clis axalgazrda- vedzeb mimzidvel normaluri-agnagobis 50-60 cona/ -megobargogos 26-34 asaki / -160-167 simagle /- mizani-daojaxeba ,romantiuli urtiertoba tradiciuli- enebi- kartuli-rusuli /dainteresebis shemthvevashi gamoagzavnet tkveni photosurati da motxroba avtobiograpia teleponze +995574188223
kontaqti :
gancxadebebi 1 - 12 sul 12

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq